Weer werken na verlies

Als je net een dierbare hebt verloren, voel je je vaak tot niets in staat. Soms ligt je hele leven overhoop. Het lijkt net alsof je jezelf opnieuw moet vinden. Weer aan het werk? Je kunt je niet voorstellen dat er ooit een moment komt dat je weer wat wilt gaan doen. Toch komt er een moment dat je weer aan de slag moet en dat is vaak lastig. De confrontatie met collega’s is meestal spannend. Hoe zal men reageren? Wat wordt er van mij verwacht? Ook voor de collega’s kan het spannend zijn. Hoe ga je om met iemand die een zeer dierbare verloren heeft? Wat kun je verwachten? Wat is goed om te zeggen, te doen, of juist niet? Voor alle betrokkenen is goede begeleiding van een leidinggevende en werkgever van essentieel belang. Helaas blijkt deze begeleiding vaak onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV).

Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden en werkgevers vaak niet goed omgaan met werknemers in rouw. Een gevolg hiervan is dat het ziekteverzuim onder mensen die rouwen, omhoog gaat. En dat zou voorkomen kunnen worden.

Volgens het LSV kan goede begeleiding het verzuim met zeker een kwart terugdringen. Dat is niet alleen gunstig voor de werkgever maar ook voor de werknemer omdat thuis zitten niet per se gunstig is voor het verwerkingsproces.

In de eerste instantie ervaren de meeste mensen die met een verlies geconfronteerd zijn de steun van collega’s en werkgevers als goed of voldoende maar een meerderheid van de ondervraagden geeft een onvoldoende voor de steun van de werkgever op langere termijn.

Ieder verlies is anders, heeft zijn eigen verhaal. Het rouwen en de verwerking ervan doet ieder op zijn eigen manier. Een tijd is daar ook niet voor te noemen maar zoals uit het onderzoek blijkt, is goede begeleiding voor beide partijen van belang.

Omdat dit soort begeleiding mijn werk is kan ik werkgevers maar ook werknemers in voorkomende gevallen helpen. In een zware periode is niets fijner dan dat er begrip is voor de rouwende en dat er tijd gegunt wordt. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk dat is!

Geplaatst op 21 mei 2019