Zakelijk

Na een heftige emotionele periode het leven weer oppakken gaat met vallen en opstaan. Privé weer dingen gaan ondernemen maar ook het werk weer oppakken is lastig. De confrontatie met collega’s is meestal spannend. Hoe zal men reageren? Wat wordt er van mij verwacht? Ook voor de collega’s kan het spannend zijn. Hoe ga je om met iemand die een zeer dierbare verloren heeft? Wat kun je verwachten? Wat is goed om te zeggen, te doen of juist niet?

Eind april 2019 is volop in het nieuws geweest dat werkgevers en leidinggevenden vaak niet goed omgaan met rouwende werknemers. Daardoor is het ziekteverzuim onder mensen die een naaste verloren hebben vaak hoger dan noodzakelijk. Dit is gebleken uit een enquete die het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) gehouden heeft onder ruim 350 nabestaanden van een overleden kind, partner of ouder. Volgens het LSV kan goede begeleiding het verzuim met zeker een kwart terugdringen. Dat is niet alleen gunstig voor u als werkgever maar ook voor de werknemer omdat thuis zitten niet per se gunstig is voor het verwerkingsproces. In de eerste instantie ervaren de meeste mensen die met een verlies geconfronteerd zijn de steun van collega’s en werkgevers als goed of voldoende maar een meerderheid van de ondervraagden geeft een onvoldoende voor de steun van de werkgever op langere termijn.

Ieder verlies is anders, heeft zijn eigen verhaal. Het rouwen en de verwerking ervan doet ieder op zijn eigen manier. Een tijd is daar ook niet voor te noemen maar zoals uit het onderzoek blijkt is goede begeleiding voor beide partijen van belang.
Omdat dit soort begeleiding mijn werk is kan ik u als werkgever maar ook uw werknemers in voorkomende gevallen helpen.

Van rouw- en verliesverwerking is ook sprake als men:

  • een terminaal zieke dierbare heeft
  • gaat scheiden of gescheiden is
  • zijn/haar baan gaat verliezen of verloren heeft
  • lijdt onder het verlies van contact met een dierbare.
Al deze gebeurtenissen zijn van invloed op het functioneren van mensen. Ook in deze situaties kan ik iets voor u en uw werknemers betekenen.

Graag ga ik met u in gesprek over het coachen bij rouw- en verliesverwerking binnen uw bedrijf en wat ik daarbij voor u kan doen.